The Economist förstår SKU-marknadsföring –

The Economist förstår SKU-marknadsföring   Förvisso använder de inte våra exakta ord (SKU-marknadsföring) men de pratar om samma sak. I The Economists Schumpeter-kolumn berättar de om hur smarta tillverkare (varumärken) lär sig att ändra på hur de kommunicerar med sina kunder. Linkz har lett utvecklingen och varit nyskapande inom just detta under en längre tid. […]

More